Viết Nhận Xét

Nếu bạn có thắc mắc gì, có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể .
Address:
Tan Phu Thanh Industrial Zone,
Chau Thanh A District, Hau Giang Province

Email: phuthinhfood@phuthinhfood.vn

Hotline:(+ 84) 2933.953.565