Chuối Cắt Khúc

Màu: Trắng đếm màu kem
Kích cỡ: Dài (10-20)mm, (20-30)mm
 Đường kính (22-35)mm
Độ đường: 14min
Đóng gói: 1x10kg/PE/Carton hoặc theo yêu cầu của người mua